อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ร่วมประชุมเรื่องเพลงมาร์ชที่ ชสท.
อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ร่วมประชุม รื่องเพลงมาร์ชที่ ชสท.
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2555 อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผจก.ใหญ่ ชสท. และนายประพจน์ ภู่ทองคำ ร่วมประชุมที่ ชสท. เรื่องการปรับปรุงเพลงที่ได้รับรางวัลประวดในงานฉลองครบรอบ 60 ปี ชสท. ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ 1.อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ และสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับดำเนินการปรับปรุงดนตรีและเนื้อร้องเพลงชนะเลิศการประกวดเพลงมาร์ช ชสท. และเพลงที่ได้รับรางวัลจากงานฉลองครบรอบ 60 ปี ชสท.รวม 10 เพลง 2.อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ รับประสานงานกับคุณเศรษฐา ศิระฉายา เพื่อให้วง"ดิอิมพอสซิเบิ้ล"บรรเลงและร้องเพลงในอัลบั้มนี้ 3.ชสท.จัดทำเพลงเป็นแผ่นซีดีเพลง,ซีดีคาราโอเกะ และแผ่นมิวสิควีดีโอ ส่งให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ 4.จัดการประกวดร้องเพลงมาร์ชสหกรณ์การเกษตร และประกวดวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมารณ์ชฯ โดยให้สหกรณ์และสถานศึกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวด 5.กราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ