ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 11/2555
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 11/2555
10 ก.ค.2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเป็นครั้งที่ 11/2555 เพื่อเตรียมจัดสัมนาผู้เกี่ยวข้องจาก 4 ภาค ในวันที่ 14 - 15 สิงหาคมนี้