ชสท. พาไปดูโรงงานปุ๋ยระดับโลก
ชสท. พาไปดูโรงงานปุ๋ยระดับโลก

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้จัดโครงการ ศึกษาดูงานขนถ่ายปุ๋ยเคมี ตราพระอาทิตย์ ณ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้การรับผิดชอบของ ฝ่ายธุรกิจการเกษตร ร่วมกับบริษัท จิ้นหยู่เฮง จำกัด นำเข้าปุ๋ยตามโครงการดังกล่าว นำโดย นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท. รวมถึงสหกรณ์สมาชิกอีกกว่า 100 คน ซึ่งในครั้งนี้ทาง ชสท. ได้ดำเนินการสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศเข้ามาในเดือนมิถุนายน 2555 และเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้นำสหกรณ์สมาชิกไปดูขั้นตอนการนำเข้าและการขนถ่ายปุ๋ยกลางทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความมั่นใจให้กับสหกรณ์สมาชิกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของปุ๋ยตราพระอาทิตย์อีกด้วย จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในรูปแบบเสวนาพูดคุยโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ,นายไกรสิทธ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ ชสท. ,กัปตัน เสกสิทธิ์ บริษัท โทรีเซน จำกัด (มหาชน) และคุณ จิรวัฒน์ ลิมทรง บ. จิ้นหยู่เฮง จำกัด ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและยังเปิดโอกาสให้สหกรณ์สมาชิกได้เปิดประเด็นถาม ข้อสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวกับปุ๋ย อีกทั้งยังให้สหกรณ์สมาชิกผู้ร่วมงาน ได้รับปุ๋ยที่นำเข้าจาก เกาหลีและรัสเซียไปในราคาพิเศษ นับเป็นการพาไปดูโรงงานปุ๋ยระดับโลกที่เติบโตไปอีกขั้นของ ชสท.