ชสท. เยี่ยม ชุมนุมการเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด

ชสท. เยี่ยม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด

         เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2555 นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ ,นายวนิตย์ อาจสาลี ,นายภัครพล หูมดา กรรมการ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานคณะกรรมการและการพัฒนาสหกรณ์ จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์สมาชิกในพื้นที่เขต 6 และ 7 เพื่อเชื่อมโยงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก ในการนี้ได้เข้าเยี่ยม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายหมื่น นามวงษ์ ประธานกรรมการฯ ชสก. หนองบัวลำภู จำกัด (อดีตกรรมการ ชสท.)

          ปัจจุบัน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด จำหน่ายเสื้อพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดหนองบัวลำภูในราคาย่อมเยา เพื่อบริการสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศ สนใจติดต่อ 085-753-2355 ประธานกรรมการฯ ชสก.หนองบัวลำภู จำกัด และ 081-871-8479 ผู้จัดการ ชสก.หนองบัวลำภู จำกัด