ชสท. ชี้ โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ต้นแบบ”

ชสท. ชี้ โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ต้นแบบ”

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55 ทีมงาน ชสท.ได้ร่วมเดินทางไปประชุมกับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทำโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ต้นแบบ" โดยใช้วิสัยทัศน์ที่ดำเนินไปในทางเดียวกันกับ ชสท. คือให้บริการกับสมาชิกอย่างครบวงจร โดยไม่มุ่งเน้นผลกำไร ณ สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 15.00 น.- 21.00 น. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงสีของสหกรณ์ฯ ในโครงการ "เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร" ซึ่งขบวนการสหกรณ์ ประกอบด้วยสหกรณ์ต้นแบบ รากแบบ ใบแบบ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ก็จะมีสหกรณ์ดอกแบบ และผลแบบ เป็นผลผลิต สมบูรณ์ที่สุด เพราะจะช่วยกันผลิตผลการเกษตร เพื่อความสุขความสำเร็จของสมาชิก(เจ้าของ) สหกรณ์นั้น ๆ พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและเอื้ออาทรต่อสังคม