ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2555
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์
ครั้งที่ 10/
2555
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.55 ณ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีสมาชิกคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธร ประธานคณะทำงานนายศิริชัย ออสุวรณ รองประธานคณะทำงานนายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม สมาชิกคณะทำงานนายสุรศักดิ์ วานิชกิจ สมาชิกคณะทำงานนายวนิตย์ อาจสาลี สมาชิกคณะทำงานนายประยูร สงค์ประเสริฐ สมาชิกคณะทำงานนายจงกล เหลืองอ่อน สมาชิกคณะทำงาน และยังได้มีการถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเพื่อถ่ายทอดในรายการ ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. ทางช่องฟาร์มแชนแนล อีกด้วย