ชสท. เข้าเฝ้าหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี
ชสท. เข้าเฝ้าหม่อม เจ้าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าเฝ้า หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อมอบเหรียญที่ระลึกพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของ ชสท. พร้อมกราบทูลถวายรายงานเรื่องการจัดงาน "60 ปี ชสท.ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร" ณ วังประมวล สีลม กรุงเทพ

         หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์( พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย) และหม่อมเจ้าพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี ประสูติเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2464 [1]ทรงเป็นพระอนุชาของหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต ท่านเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง