โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 17/2554

          เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมสหกรณ์สมาชิกขึ้น ในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 17/2554 ซึ่งครั้งนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ได้เรียนเชิญวิทยากรระดับคุณภาพ พร้อมด้วยสาระความรู้อันเต็มเปี่ยม อาทิ นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์” โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง วิถีในการดำเนินชีวิตสหกรณ์ ระบบแชร์ลูกโซ่ที่สหกรณ์ควรรู้ หรือแม้กระทั่งค่านิยม 5 ข้อของสหกรณ์ เป็นต้น ,การบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติการที่ดี เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” โดย นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด น่าสนอย่างยิ่งคือ การให้ความชัดเจนในเรื่องของ GAP หลายสิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติแต่อาจยังละเลยไป หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้ เลือกเก็บผลิตภัณฑ์เคมีให้ถูกวิธี ,อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด กับการบรรยายในหัวข้อ “การทำธุรกรรมของสหกรณ์ภาคการเกษตร” โดยเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆ ซึ่งเป็นหลักการทำให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม หรือจะเป็น การบรรยายในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์” โดย นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับรางวัล(โล่) ผู้สอบบัญชีดีเด่น จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของบัญชี และทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีเป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ,“คนสำราญ งานสำเร็จ” หัวข้อการบรรยายของ ดร. สุรวงศ์ วัฒนกูล ผู้บรรยายชั้นนำระดับแนวหน้า ที่ท่านบรรยายในเรื่องของการบริหารสหกรณ์อย่างไรให้ไม่เครียด ดังเช่นหัวข้อบรรยายของท่านที่กล่าวมา ปิดท้ายด้วย วิทยากรระดับโลก อย่าง ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กับการบรรยายในหัวข้อ “เขตการค้าเสรีอาเซียน กับ การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตร”

          สำคัญที่สุด คือหัวข้อ “วิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนนโยบาย ชสท. สู่การปฏิบัติ” ของ ท่านประธานแห่ง ชสท.  และที่ขาดไม่ได้ในตอนท้ายคือ การเปิดประเด็นหัวข้อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นั่นเอง จากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในพื้นที่เขต 1 ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น กว่า 300 คน

          นอกจากเนื้อหาสาระที่ทาง ชสท. มอบให้แด่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วนั้น ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบของ ดินเนอร์ทอล์ค ที่ได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดังอย่าง นิกส์ นิรนาม มาขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะในบรรยากาศที่เป็นอันเอง และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด และบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)