โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 15/2554

           

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

     บรรยากาศการลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจรับสาระความรู้ที่ ชสท. มอบให้

           เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้เดินทางไปจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” ขึ้น ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยการนำของ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ และพนักงาน ชสท. ซึ่งครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 15/2554 ประกอบไปด้วยสหกรณ์สมาชิกในเขต 9 ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน

          เวลา 9.30 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2555 พิธีเปิดเริ่มขึ้นโดยการกล่าวรายงานการฝึกอบรมของ นายประมวล ศรีมะฆะ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์” เน้นในเรื่องวิถีชีวิตของสหกรณ์ เมื่อการบรรยายจบลง เวลา 11.15 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ได้ให้แง่คิดแก่สหกรณ์สมาชิก ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนนโยบาย ชสท. สู่การปฏิบัติ”

          ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติการที่ดี เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” โดยให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิก อาทิ ฟาร์ม GAP ปุ๋ย การเก็บรักษาสารเคมี เป็นต้น ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การทำธุรกรรมของสหกรณ์ภาคการเกษตร” โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักอัยการสูงสุด ซึ่งจะสอดแทรกความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเต็มปริ่ม

          วันที่ 27 มีนาคม 2555 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้จากการบรรยายหัวข้อ “การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์” ของ นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ปิดท้ายการฝึกอบรมในครั้งนี้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะด้วยทักษะการพูด มุขตลกขบขัน และสาระความบันเทิงที่มาพร้อมกับสาระความรู้โดย ดร. สุรวงค์ วัฒนกูล กับการบรรยายในหัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ” เมื่อจบการบรรยาย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. จึงมอบเวทีการฝึกอบรมให้แก่สหกรณ์สมาชิกทุกท่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ จากนั้นจึง มอบประกาศนียบัตรแด่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          นอกจากสาระความรู้ที่ทาง ชสท. มอบให้แด่ผู้ได้รับการฝึกอบรมแล้วนั้น ยังมีความสนุกสนานจาก การร่วม ดินเนอร์ทอล์ค ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมถึงการจับรางวัลมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด แถมยังได้ใกล้ชิดกับนักร้องหนุ่มขวัญใจอย่าง นิกส์ นิรนาม อีกด้วย

 

   นิกส์ นิรนาม มอบความบันเทิงด้วยการขับกล่อมบทเพลง    นายเรวัต เปี่ยมระลึก มอบของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจาก

                                                                           บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด แด่ ผู้โชคดี