ประชุมเตรียมงาน 60 ปี ชสท.

                      เมื่อวันที่  2 เมษายน 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. เป็นประธานการประชุมเตรียมงาน 60 ปี ชสท. ร่วมกับทีมงานบริษัท ฟาร์ม แชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัททัพครีเอชั่น จำกัด