สกช.จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นครั้งแรก

                    สกช.จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 สภาเกษตรแห่งชาติจัดการเลือกตั้งประธานสภาฯ ผลการเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แก่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้คะแนนเสียง 77 เสียงจาก 99 รองประธานลำดับที่ 1 ได้แก่อภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานลำดับที่ 2 ได้แก่นายสิทธิพร จริยพงศ์