ร่วมเสวนา เรื่อง การดำเนินธุรกิจโดยระบบสหกรณ์

                        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ,คณะอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ทีมงานเกมส์สหกรณ์จากฟาร์มแชลแนล ร่วมเสวนา เรื่อง การดำเนินธุรกิจโดยระบบสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน