ถ่ายทำรายการ “แจ้งคลายทุกข์”

                       เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ นายวนิตย์ อาจสาลี กรรมการ และคุณเจริญศรี โสระมัด ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษณ์ จำกัด เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “แจ้งคลายทุกข์” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 วันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.35 น. และช่องเคเบิ้ลทีวี ของบริษัท MEDIA STUDIO ซึ่งเป็นรายการที่สามารถตอบปัญหาคลายทุกข์เกี่ยวกับข้อกฎหมายของสหกรณ์ โดยมีอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมรายการเพื่อร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย