คชก. อนุมัติเงิน รับซื้อกระเทียมแห้ง

                       คชก. อนุมัติเงิน รับซื้อกระเทียมแห้ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. เข้าประชุม คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ที่ห้องประชุมกระทรวงพาณิชย์ มติในที่ประชุมได้อนุมัติวงเงิน 756 ล้านบาทเพื่อให้ อ.ต.ก. รับซื้อกระเทียมแห้งจากเกษตรกรใน จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ปริมาณ 24,000 ตัน จากผลผลิตรวม 78,000 ตัน เป็นจำนวนเงิน 720 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ เป็นเวลา 3 เดือน  และมอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) รับซื้อและระบาย โดยอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 36 ล้านบาท และหากผู้ใดพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งมายังคณะกรรมการ คชก. ได้ตลอดเวลา

                    มาตรการที่อนุมัติครั้งนี้ เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.55 ที่อนุมัติให้การช่วยเหลือเกษตรกร และพยุงราคากระเทียมไปแล้ว โดยการจัดเงินกู้และชดเชยอัตราดอกเบี้ย 3% ให้เกษตรกร ใน กก.ละ 40 บาท แต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขออนุมัติเพิ่ม ส่วนในการประชุม คชก.ครั้งหน้า วันที่ 21 มี.ค.นี้ จะพิจารณาความช่วยเหลือผลไม้ภาคตะวันออก และลิ้นจี่ รวมถึงพิจารณาแผนการรับซื้อและระบายกระเทียมของ อ.ต.ก.ด้วย