ร่วมยินดีลุงลัภย์ นักสหกรณ์แห่งชาติ

            

           ร่วมยินดีนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 คณะกรรมการ ชสท.และผู้นำสหกรณ์ภาคใต้ ร่วมแสดงความยินดี กับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ อดีตกรรมการฯ ชสท. ที่ได้รับเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554 สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา