ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านรอง ดิเรก

                 เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. และเหล่าพนักงาน ชสท. ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่ นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ ชสท. ที่จังหวัดพิจิตร ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น (ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเรา ชาวชสท. ทุกคนด้วยเทอญ)