ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านประธานศิริชัย

              

                ฉลองวันเกิดท่านประธาน วันที่ 2 เมษายน 2555 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านประธาน ศิริชัย ออสุวรรณ คณะกรรมการ ชสท. พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งนี้ท่านประธานได้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณพนักงาน ชสท. ทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดในครั้งนี้ (ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงอวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และอยู่พัฒนา ชสท. ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยเทอญ)