เปิดใจ ในรายการโคออปไทยแลนด์

 

 

         “ศิริชัย  ออสุวรรณ” เปิดใจ ในรายการโคออปไทยแลนด์ ถึงบทบาทในการทำหน้าที่ในสภาเกษตรกร  และเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง 60 ปี ชสท. เมื่อวันที่  5  เมษายน  2555  ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 2 สันนิบาตสหกรณ์ฯ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) และรองประธานฯ สสท.คนที่ 1  ให้เกียรติเข้าร่วมบันทึกเทปรายการโคออปไทยแลนด์ โดยมีดร.สุจิตรา  เปลี่ยนรุ่ง ทำหน้าที่พิธีกรในรายการโคออปไทยแลนด์  เพื่อพูดคุยในหัวข้อ  บทบาทของ ชสท.ในเวทีสภาเกษตรกร และการเตรียมการเพื่อจัดงานครบรอบ 60 ปี ชสท.กิจกรรม  ความบันเทิง เต็มรูปแบบ พร้อมสอดแทรกสาระความเป็นสหกรณ์  ในมุมมองของ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจะเผยแพร่เร็วๆนี้ ทางสถานีข่าวดาวเทียม Spring News เวลา 8.05 - 8.30 น. และเครือข่ายเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ หรือทาง www.sringnews.tv