ชสท.จัดประชุมโครงการ

ชสท.จัดประชุมโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ แห่งที่ 1”

 

         

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯชสท. พร้อมด้วย นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ นายไกรสิทธิ โรจนเกษตรชัย รก. ผจก.ใหญ่ และทีมงานบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้จัดประชุมครั้งแรกในโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ แห่งที่ 1” ขึ้นที่ จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ จังหวัดตาก ทั้งหมด 15 สหกรณ์ฯเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น นายอนุศักดิ์ ศิริรัตน์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ,นายเจริญ สุต๋า ประธานกรรมการฯชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตาก จำกัด ,นายชูชีพ โภคา ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายณรงค์ ชัยแก้ว ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด พร้อมทั้งทีมงานทุกท่าน ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม

          จากการประชุมในครั้งนี้ ชสท.ได้ปรับใช้วิธีการดำเนินการกับสหกรณ์สมาชิกโดยใช้อุดมการณ์สหกรณ์เข้าบริหารจัดการ กล่าวคือ หากสหกรณ์สมาชิกสั่งปุ๋ยตราพระอาทิตย์ ไม่ว่าจะผ่าน ชสจ. หรือ ชสท. ก็ให้ถือว่าสั่งมาจาก ชสจ.ตาก จก. ทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้ ชสจ. ตาก จก. ได้ค่าบริหารจัดการ และไม่ว่าจะสั่งมาจาก ชสท. หรือ ชสจ. ก็ตาม ก็จะราคาเดียวกัน ส่วนปุ๋ยของ ชสท. จะมีการประกันราคา เพราะหากตลาดมีการลดราคา ชสท.จะคืนส่วนต่างของราคาที่ลดลงให้กับสหกรณ์สมาชิก อีกทั้งยังมีการประกันคุณภาพปุ๋ยให้แก่สมาชิกโดยละเอียด ทั้งนี้ ชสท. จะไม่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้า หรือทำธุรกิจแข่งขัน และไม่หากำไร กับสมาชิก แต่ ชสท. จะดำเนินการเป็นศูนย์กลางด้านความรู้ในทุกๆด้านแก่ สหกรณ์สมาชิก เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก เวบไซด์ของ ชสท. (www.co-opthai.com)