ครบรอบ 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นเชื่อมโยงเครือข่าย กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนางาน ตรวจสอบกิจการ

 ครบรอบ 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นเชื่อมโยงเครือข่าย กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนางาน ตรวจสอบกิจการ

            เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2555 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนางานตามภารกิจ ซึ่งจะครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 นี้ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมี นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

สำหรับการสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการระดับชาติ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และมุมมองจากบุคคลภายนอกที่มีต่อขบวนการสหกรณ์รวม 600 คน ให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนา เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้น เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ ซึ่งส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีด้านการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ และเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นอิสระภายใต้กฎหมายสหกรณ์

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบโล่รางวัล ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น บุคลากรของสหกรณ์ดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ผู้สอบบัญชีดีเด่น / ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาครัฐดีเด่น ผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น เว็บไซด์ดีเด่น และรางวัลผู้นำทีมสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2555 (เครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่ม SEVA) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป โดยครั้งนี้ นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรนฤทธิ์ ผู้บรรยายเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ คนเก่ง ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ร่วมบรรยายในการสัมมนาของ ชสท. หลายต่อหลายครั้ง ได้รับรางวัล(โล่) ผู้สอบบัญชีดีเด่น อีกด้วย ด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ใช้ใจทำงานในการสร้างสรรค์และสำหรับพัฒนาตนเอง ตอบสนองตรงความต้องการของผู้รับบริการและประเมินตนเองเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น  จึงทำให้ได้รับการไว้วางในจากผู้บริหารสหกรณ์ และสหกรณ์สมาชิกหลายต่อหลายท่าน

สำหรับในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน (11 มีนาคม 2555) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดพิธีปลุกเสกใหญ่พระพุทธชินราชข้ามปี 59 สู่ปีที่ 60 ขึ้น ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และด้วยในโอกาสนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าวนี้ด้วย