ชสท. เยี่ยม สกก.หนองหวาย จก.

ชสท. เยี่ยม สกก.หนองหวาย จก.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนสหกรณ์สมาชิก โดยมีนายสาคร ชมสีดา ประธานกรรมการฯ สกก.หนองหวาย จำกัด และ นางสมหมาย คงมั่น ผู้จัดการ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม และได้พาชมแผนกต่างๆของสหกรณ์ อันได้แก่ ตลาดกลางข้าวเปลือกประจำตำบลซึ่งเป็นจุดรับซื้อข้าวเปลือก และโรงสีข้าวเปลือกของสกก.หนองหวาย จำกัด ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและให้ผลกำไรแก่สหกรณ์เป็นอย่างมาก