เข้าคารวะ ฯพณฯ ธีระ วงศ์สมุทร

เข้าคารวะ ฯพณฯ ธีระ วงศ์สมุทร

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์