แสดงความยินดีแด่ รมช.กระทรวงเกษตรฯ
ชสท. แสดงความยินดีแด่ รมช.กระทรวงเกษตรฯ

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34, นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 และบริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลต่างๆของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญ และห่วงใยงานของขบวนการสหกรณ์ และให้การต้อนรับพวกเราอย่างเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์