สกก.รัตภูมิ เยี่ยม ศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว TJC

สกก.รัตภูมิ เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท ที.เจ.ซี

วันที่ 27 ม.ค.54 คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เดินทางจาก จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นายประโลม  พูลกำลัง ผจก.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนายดุมภ์ ภู่นาค ผจก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ได้บรรยายสรุปและให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม