สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

สวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ และรับพรจาก ฯพณฯ พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์