ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี. มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี. มอบของขวัญ และขอรับพรปีใหม่จาก อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เข้ามอบของขวัญ และขอรับพรปีใหม่จากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของ ชสท. มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ณ อาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ขอพรปีใหม่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์