ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระบุรีและลพบุรี

ชสท. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี

18 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำข้าวสารและเรือไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำกัด โดยมี นายสมบูรณ์ เงินกร ประธานกรรมการและนายปิยะ ช่างเสาร์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิกสหกรณ์ในเครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด โดยมี นายวันชัย  พุกชาติ ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด ให้การต้อนรับและประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป ในงานนี้ฝ่ายจัดการและพนักงาน ชสท.ได้ร่วมสมทบทุนและปรุงอาหารไปมอบให้ผู้ประสบภัยด้วย

ชสท. มอบข้าวสารและเรือที่ จ.สระบุรี
ชสท. มอบข้าวสารและเรือที่ จ.ลพบุรี