ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สิงห์บุรีและชัยนาท

ชสท. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท

      17 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำข้าวสารและเรือไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายอุบล  เทพทอง  สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

      ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบข้าวสารและเรือไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมี นายปราโมทย์  เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดชัยนาท, นายสุทิน ปานขวัญ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรชัยนาท จำกัด ให้การต้อนรับและประสานงาน

ชสท.มอบข้าวสารและเรือที่ จังหวัดสิงห์บุรี
ชสท.มอบข้าวสารและเรือที่ จังหวัดชัยนาท