ร่วมสนับสนุนงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ 1 ในโลก
ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ ในโลก

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชสท. เป็นตัวแทนของ ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ 1 ในโลก และในการนี้ ชสท. ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน 15,000 บาทและ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด 10,000 บาท โดยนายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีเปิดเป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณกรมทหารราบที่ 153 ริมถนนเพชรเกษม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของสับปะรดผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในความเป็นเมืองสับปะรดของจังหวัดให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ โดยพิธีเปิดมีขบวนพาเหรดแฟนซีสับปะรด ถึง 14 ขบวน และกิจกรรมมากมาย อาทิ การเจรจาการค้ากับประเทศรัสเซีย และเทรดเดอร์ ผู้นำเข้า-ส่งออก การสัมมนาและนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ เกี่ยวกับสับปะรด