ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.บางระกำ จำกัด
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.บางระกำ จำกัด
ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่สหกรณ์การเกษตรบางระกำ จำกัด