ชสท.ต้อนรับ คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
ชสท.ต้อนรับ คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม