ชสท.จัดโครงการ Q-SHOP รุ่นที่ 9 ที่จ.ขอนแก่น

ชสท. จัดโครงการ Q-SHOP ที่ จ.ขอนแก่น
โครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" (Q-SHOP) เมื่อ 25 ส.ค.54 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าอบรมกว่า 200 คน