การขอชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยกรณีสหกรณ์ขอกู้เงินจากแหล่งอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.25...
 • 12 October 2020
 • 325
 • 0
การขอชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยกรณ๊สหกรณ์ขอกู้เงินจากแหล่งอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554(ดาวน์โหลด)
อ่านต่อ
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2554 ชสท. อยู่ในระดับดีเลิศ
 • 12 October 2020
 • 88
 • 0
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2554 ชสท. อยู่ในระดับดีเลิศ             นายศิริช...
อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การประกวด โครงการ 60 ปี ชสท.
 • 12 October 2020
 • 88
 • 0
หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ 1.หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ 2.หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ...
อ่านต่อ
ประกาศผลการประกวดฯ ในโครงการ 60 ปี ชสท. เพลงมาร์ช เพลงสหกรณ์ คำขวัญ และคลิป...
 • 12 October 2020
 • 85
 • 0
ผลงานประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร รางวัล เลขที่ ชื่อเพลง ผู้ส่งผลงาน ชนะเลิศ MU 00038...
อ่านต่อ
ประกาศแจ้งความประกวดราคา
 • 12 October 2020
 • 94
 • 0
ชสท. มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุุคคล 4 ประตู 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร (รายละเ...
อ่านต่อ
กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม
 • 12 October 2020
 • 85
 • 0
โครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู๋ความสำเร็จ...
อ่านต่อ
ประกาศแจ้งความสอบราคา แท่นพิมพ์ระบบ 4 สี
 • 12 October 2020
 • 95
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะซื้อแท่นพิมพ์ระบบ 4 สี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอ...
อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคาร สำนักงาน ชสท.
 • 12 October 2020
 • 87
 • 0
ประกาศ การจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชสท. (ดาวน์โหลดไฟล์๋เอกสาร pdf)
อ่านต่อ
ประกาศ ขายฉาง 5 ห้อง และฉาง 4 ห้อง
 • 12 October 2020
 • 92
 • 0
ประกาศ ขายฉาง 5 ห้อง 1 หลัง และฉาง 4 ห้อง 1 หลัง (ดาวน์โหลดไฟล์๋เอกสาร pdf)
อ่านต่อ
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
 • 12 October 2020
 • 92
 • 0
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"           ชุมน...
อ่านต่อ
ดาวน์โหลดอัลบั้มเพลงสหกรณ์การเกษตร
 • 12 October 2020
 • 99
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้จัดทำอัลบั้มเพลงสหกรณ์การเกษตร โดยได้จัดทำดนตรีและเชิญศิลปินเข...
อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครพนักงาน
 • 12 October 2020
 • 100
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนนวน 2 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครจะต้องมี...
อ่านต่อ
ชสท.เชิญร่วม "ประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร" ครั้งที่1 ประจำปี 2556 ชิงโล...
 • 12 October 2020
 • 44
 • 0
                ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอเชิญทุ...
อ่านต่อ
สอ.ชสท. รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
 • 12 October 2020
 • 78
 • 0
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ชสท. มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี  จำนวน 1 อัตรา (คลิกรายละเอีย...
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 1
 • 12 October 2020
 • 79
 • 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 1         &nbsp...
อ่านต่อ
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 12 รอบ 2 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม...
 • 12 October 2020
 • 82
 • 0
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 12 รอบ 2  ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท. โดยวิธีประกวดราคา
 • 12 October 2020
 • 81
 • 0
ประกาศ การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท. โดยวิธีประกวดราคา **********************...
อ่านต่อ
ชสอ. แถลงข่าววันออมแห่งชาติ
 • 12 October 2020
 • 87
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ชุ...
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1
 • 12 October 2020
 • 77
 • 0
หมายเหตุ  - ผลการคัดเลือกไม่ได้เรียงตามคะแนน แต่เรี...
อ่านต่อ
ชสท.มีความประสงค์ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ชสท.
 • 12 October 2020
 • 83
 • 0
ประกาศ การจัดจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ชสท. โดยวิธีการประกวดราคา ************************ &nbsp...
อ่านต่อ
ชสท.มีความประสงค์ติดตั้งระบบตู้เมนไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท.
 • 12 October 2020
 • 83
 • 0
ประกาศ การจัดจ้างติดตั้งระบบตู้เมนไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท. โดยวิธีประกวดราคา ***********************...
อ่านต่อ
ชสอ. ลงนามสัญญาจ้าง กับ บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 12 October 2020
 • 83
 • 0
ชสอ. ลงนามจ้างบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กั...
อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 84
 • 0
       ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ในวันพฤหัสที่ 12 ธ...
อ่านต่อ
สหกรณ์วัดจันทร์ เชิญร่วมประกวดมาร์ชฯ
 • 12 October 2020
 • 95
 • 0
     สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เชิญร่วมโครงการประกวดแต่งเพลงมาร์ชครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย ร้อยใจเ...
อ่านต่อ
รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
 • 12 October 2020
 • 93
 • 0
ประกาศ เรื่อง    รับสมัครพนักงาน           ด้วย ชุมนุมสหกร...
อ่านต่อ