โครงการฝึกอบรม“การพัฒนาบุคลากร ฯ” รุ่นที่ 8 จ.ชุมพร
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
ชสท. จัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 8     &nbsp...
อ่านต่อ
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ต้อนรับคณะดูงาน ชสท
 • 12 October 2020
 • 43
 • 0
  สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ต้อนรับคณะดูงาน ชสท.       &...
อ่านต่อ
สกก.บ้านแพ้ว จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 54
 • 12 October 2020
 • 41
 • 0
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554        สหกรณ์การเกษตรบ้าน...
อ่านต่อ
ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด
 • 12 October 2020
 • 45
 • 0
ชสท. เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด           &n...
อ่านต่อ
ชสท. ดูงานโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
 • 12 October 2020
 • 38
 • 0
ชสท. ดูงานโรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด            เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 255...
อ่านต่อ
ชสท. จัดโครงการ Q-Shop ที่จังหวัดเชียงใหม่
 • 12 October 2020
 • 38
 • 0
ชสท. จัดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" ( Q-Shop ) รุ่นที่ 5    &nb...
อ่านต่อ
ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
ชสท. ช่วยผู้ประสบภัย ภาคเหนือ    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเ...
อ่านต่อ
ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.
 • 12 October 2020
 • 34
 • 0
ชสท. แสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 36 ปี ชรสท.         นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานด...
อ่านต่อ
นายปิยวิทย์ โกฏเพชร ได้รับเลือกเป็น ประธานสภาเกษตรกร จ.ชุมพร
 • 12 October 2020
 • 34
 • 0
ดร.ปิยวิทย์  โกฎเพชร ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดสมาชิกสภาเ...
อ่านต่อ
ประธานฯ ชสท. ร่วมงาน
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
  นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ร่วมงาน "เทศกาลลูกพลับดอยอินทนนท์"  &nbs...
อ่านต่อ
Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 • 12 October 2020
 • 32
 • 0
ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมและกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมนุมสหกรณ์การ...
อ่านต่อ
Q-shop รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
 • 12 October 2020
 • 32
 • 0
ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร จัด  Q-Shop ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ &n...
อ่านต่อ
ชสท.เยี่ยม สกก.บางกล่ำ จก.
 • 12 October 2020
 • 38
 • 0
ชสท.เยี่ยม สกก.บางกล่ำ จก.                  นายศิริชัย&...
อ่านต่อ
ชสท.เยี่ยมชมร้าน Q-SHOP จ.สุราษฎร์ธานี
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
ชสท. เยี่ยมชม ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q-SHOP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี       &nb...
อ่านต่อ
ชสท.จัดโครงการ Q-SHOP รุ่นที่ 9 ที่จ.ขอนแก่น
 • 12 October 2020
 • 32
 • 0
ชสท. จัดโครงการ Q-SHOP ที่ จ.ขอนแก่น โครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" (Q-SHO...
อ่านต่อ
สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท
 • 12 October 2020
 • 35
 • 0
สันนิบาตจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมกิจการ ชสท.            สันนิบ...
อ่านต่อ
เข้าแสดงความยินดีแด่ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
 • 12 October 2020
 • 34
 • 0
เข้าแสดงความยินดีแด่ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   &...
อ่านต่อ
ชสท.ต้อนรับ คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
ชสท.ต้อนรับ คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม ...
อ่านต่อ
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก
 • 12 October 2020
 • 30
 • 0
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่พิษณุโลก ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่สหกรณ์วัดจัน...
อ่านต่อ
ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
 • 12 October 2020
 • 33
 • 0
ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร - มีหน้าที...
อ่านต่อ
ชสท. รับมอบหนังสือรับรองร้าน Q-SHOP
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
ชสท. รับมอบหนังสือรับรอง ร้าน Q-SHOP เมื่อวันที่ 6 ก.ย.54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไ...
อ่านต่อ
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด มอบข้า...
อ่านต่อ
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.บางระกำ จำกัด
 • 12 October 2020
 • 29
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.บางระกำ จำกัด ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย...
อ่านต่อ
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด
 • 12 October 2020
 • 33
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผ...
อ่านต่อ
สัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
งานสัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนิ...
อ่านต่อ
ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 33
 • 0
ประชุมพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่่อพัฒนากรรมการสหกรณ์ การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยและพัฒนาหล...
อ่านต่อ
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง
 • 12 October 2020
 • 26
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง 13 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ...
อ่านต่อ
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก.
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกั...
อ่านต่อ
ร่วมสนับสนุนงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ 1 ในโลก
 • 12 October 2020
 • 31
 • 0
ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน 100 ปีสับปะรดไทย ที่ 1 ในโลก...
อ่านต่อ
น้ำท่วม ชสท.
 • 12 October 2020
 • 40
 • 0
แม้ว่าเหตุการณ์อุทกภัยจะส่งผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) แต่พนักงานทุกคนก็ยั...
อ่านต่อ