โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลัก...
  • 12 October 2020
  • 50
  • 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สันนิบาตสหกรณ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร &...
อ่านต่อ
ชสท. จับมือพันธมิตรด้านการขนส่ง เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ หวังล...
  • 12 October 2020
  • 32
  • 0
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ อาคารสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ถนนงาม...
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อขวดพลาสติก โดยวิธีย...
  • 12 October 2020
  • 42
  • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เรื่อง ประกวดราคา  โดยวิธียื่นซองประกวดราคา 1. เรื่อง...
อ่านต่อ