เวทีชาวบ้าน ที่สหกรณ์วัดจันทร์
 • 12 October 2020
 • 32
 • 0
เวทีชาวบ้าน ที่สหกรณ์วัดจันทร์       นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์กา...
อ่านต่อ
ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านรอง ดิเรก
 • 12 October 2020
 • 40
 • 0
                 เมื่อวันที่  6...
อ่านต่อ
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
                 23 มีนาคม 2555 ประชุมใหญ่ผู...
อ่านต่อ
เข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 • 12 October 2020
 • 30
 • 0
            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไท...
อ่านต่อ
ประชุมเตรียมงาน 60 ปี ชสท.
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
                    ...
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่น...
 • 12 October 2020
 • 34
 • 0
            ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก &nbs...
อ่านต่อ
ประกาศผลการประกวดฯ ในโครงการ 60 ปี ชสท. เพลงมาร์ช เพลงสหกรณ์ คำขวัญ และคลิป...
 • 12 October 2020
 • 31
 • 0
ผลงานประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร รางวัล เลขที่ ชื่อเพลง ผู้ส่งผลงาน ชนะเลิศ MU 00038...
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่น...
 • 12 October 2020
 • 33
 • 0
          เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จั...
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่น...
 • 12 October 2020
 • 32
 • 0
เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ&rdqu...
อ่านต่อ
60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์..เพื่อเกษตรกร
 • 12 October 2020
 • 39
 • 0
"60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค...
อ่านต่อ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 • 12 October 2020
 • 28
 • 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด    &nbs...
อ่านต่อ
ชสท. เข้าเฝ้าหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
ชสท. เข้าเฝ้าหม่อม เจ้าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี          เมื่อวันที่ 31 พ...
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์”
 • 12 October 2020
 • 35
 • 0
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการส่งเสริมสหกรณ์”           นายศิริชั...
อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด พระอนุสาวร...
 • 12 October 2020
 • 28
 • 0
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาล...
อ่านต่อ
สกก. โพธาราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
 สกก. โพธาราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555           เมื่อวันที...
อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์...
 • 12 October 2020
 • 35
 • 0
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2555 ประชุมคณะท...
อ่านต่อ
ประชุมใหญ่ฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
 • 12 October 2020
 • 34
 • 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 - 2555 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2...
อ่านต่อ
ชสท. ชี้ โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ต้นแบบ”
 • 12 October 2020
 • 33
 • 0
ชสท. ชี้ โครงการ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ต้นแบบ” เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.55 ที...
อ่านต่อ
ชสท. พาไปดูโรงงานปุ๋ยระดับโลก
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
ชสท. พาไปดูโรงงานปุ๋ยระดับโลก เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประ...
อ่านต่อ
ชสท. เยี่ยม ชุมนุมการเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด
 • 12 October 2020
 • 29
 • 0
ชสท. เยี่ยม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด          เมื่อวั...
อ่านต่อ
มอบผลไม้
 • 12 October 2020
 • 31
 • 0
นายโอภาส ชาญยงค์ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด ได้เดินทางมามอบผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลิตท...
อ่านต่อ
โครงการจัดตั้ง บริษัท แจ่มจรัสประกันภัย จำกัด
 • 12 October 2020
 • 37
 • 0
โครงการจัดตั้ง บริษัทแจ่มจรัสประกันภัย จำกัด  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 สมาคมเศรษฐศาสตร...
อ่านต่อ