ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สกก.โพธาราม แถลงผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์
 • 12 October 2020
 • 41
 • 0
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สกก.โพธาราม แถลงผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์      &...
อ่านต่อ
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร
 • 12 October 2020
 • 61
 • 0
โครงสร้างฝ่าย
อ่านต่อ
ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร
 • 12 October 2020
 • 54
 • 0
โครงสร้างฝ่าย
อ่านต่อ
สหกรณ์สมาชิก
 • 12 October 2020
 • 48
 • 0
ลำดับ ชื่อชุมนุมสหกรณ์ ที่อยู่ โทรฯ เว็บไซต์ สหกรณ์สมาชิก  เขต  1 1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษต...
อ่านต่อ
ส่วนงาน ชสท.
 • 12 October 2020
 • 40
 • 0
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร  ทำหน้าที่ในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคายุติธรรมให้กับสหกรณ์และเกษต...
อ่านต่อ
ฝ่ายการพิมพ์
 • 12 October 2020
 • 52
 • 0
โครงสร้างฝ่าย
อ่านต่อ
โรงสีข้าวพลังงานไอน้ำ ชสก.อุตรดิตถ์
 • 12 October 2020
 • 48
 • 0
“โรงสีข้าวพลังไอน้ำ”.... ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด “โรงสีข้าวพลังไอน้ำ”......
อ่านต่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • 12 October 2020
 • 49
 • 0
การประชุมสัมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 11 กรกฎาคม ·  · ถ่...
อ่านต่อ
Ex-Agri Coop 1 "นักบริหารสหกรณ์การเกษตร" รุ่นที่ 1
 • 12 October 2020
 • 51
 • 0
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอขอบคุณ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
อ่านต่อ
เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
 • 12 October 2020
 • 52
 • 0
เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด  16 กรกฎาคม 2556...ทีมงาน ชสท.เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์การเกษตร...
อ่านต่อ
ตึกสีเขียว ชสท
 • 12 October 2020
 • 62
 • 0
"ตึกเขียว ชสท." "ตึกเขียว ชสท."....เริ่มทาสีจริงแลัววันนี้ 17 กรกฏาคม 2556 ชั้นล่างคือ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย" ด...
อ่านต่อ
เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 48
 • 0
การประชุม "เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์" 1 สิงหาคม 2556... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท....
อ่านต่อ
รองจิตรกรนำคณะร่วมประชุมที่ ชสท.
 • 12 October 2020
 • 53
 • 0
5 ส.ค.2556 ..เวลา 11.00 น. ท่านจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยน.ส.เสาวณีย์  ช...
อ่านต่อ
แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย
 • 12 October 2020
 • 47
 • 0
แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย  13 สิงหาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมและแถลงข่าว เร...
อ่านต่อ
สอ.ชสท. รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
 • 12 October 2020
 • 51
 • 0
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ชสท. มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี  จำนวน 1 อัตรา (คลิกรายละเอีย...
อ่านต่อ
เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"
 • 12 October 2020
 • 41
 • 0
เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์" 8 ส.ค.56 เยี่ยม ท่าเรือ - คลังสินค้า .. "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"...ที...
อ่านต่อ
ชสก.เชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว บ.ที เจ ซี
 • 12 October 2020
 • 32
 • 0
5 ส.ค.2556 เวลา 17.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ คุณสุพัต...
อ่านต่อ
แสดงความยินดีกับคุณรัตนา เหตุคุณ
 • 12 October 2020
 • 50
 • 0
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมผู้บริหาร ชสท. เดิน...
อ่านต่อ
ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.ที่ สกก.ท่ายาง
 • 12 October 2020
 • 36
 • 0
ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.ที่ สกก.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 20 ส.ค.2556 เวลา 11.00 น. ทีมงาน ชสท.บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ...
อ่านต่อ
สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร
 • 12 October 2020
 • 42
 • 0
สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร 14 สิงหาคม 2556 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด...
อ่านต่อ
ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2
 • 12 October 2020
 • 50
 • 0
ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทมฯ พื้นที่ 2 18 สิงหาคม 2556 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกร...
อ่านต่อ
สกก.บ้านลาด "กล้วยหอมทอง" ส่งออกญี่ปุ่นรายใหญ่สุดของ ปท.
 • 12 October 2020
 • 39
 • 0
 สกก.บ้านลาด "กล้วยหอมทอง" ส่งออกญี่ปุ่นรายใหญ่สุดของ ปท.
อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ
 • 12 October 2020
 • 52
 • 0
19 สิงหาคม 2556 ทีมงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุง...
อ่านต่อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 1
 • 12 October 2020
 • 48
 • 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์การเกษตร รุ่นที่ 1         &nbsp...
อ่านต่อ
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 12 รอบ 2 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ม...
 • 12 October 2020
 • 53
 • 0
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 12 รอบ 2  ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมอวยพรวันเกิด
 • 12 October 2020
 • 43
 • 0
26 สิงหาคม 2556... เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)...
อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท. โดยวิธีประกวดราคา
 • 12 October 2020
 • 47
 • 0
ประกาศ การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ชสท. โดยวิธีประกวดราคา **********************...
อ่านต่อ
ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ...
 • 12 October 2020
 • 33
 • 0
ดร.กนก คติการ เปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคลากร ฯ รุ่นที่ 25/2556" ที่สระบุรี 27 สิงห...
อ่านต่อ
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
 • 12 October 2020
 • 62
 • 0
9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น....การประชุมเรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเท...
อ่านต่อ