ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศเปลี่ยนแปลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
  • 23 December 2020 11:13
  • 163
  • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศเปลี่ยนแปลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา   บริษัท ที. เจ. ซี. เคมี จำกัด ขอขยายระยะเวลาการรับซองประกวดและวันประกาศศผลผู้ผ่านกำรคัดเลือก ตามรายละเอียดเอกสาร
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศหาซื้อสำนักงาน // T.J.C. Chemical Co., Ltd. Announcement on Procurement of Office Space
  • 21 December 2020 17:28
  • 183
  • 0
ประกาศหาซื้อสำนักงาน บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 10330 มีความประสงค์จะซื้อสำนักงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ   Announcement on Procurement of Office Space T.J.C. Chemical
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี
  • 17 December 2020 17:36
  • 256
  • 0
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชี  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยผู้สมัครจะด้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ : - เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป - จบกา
อ่านต่อ