ปุ๋ยเคมี
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ : ปุ๋ยเคมี
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ
  • -  ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • -  ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • -  รับสินค้า ณ คลังนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หรือคลังท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
  • -  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 000-1-01145-8 
    หรือ ธนารคารกรุงเทพ สาขาสวนจตุจักร เลขที่บัญชี 209-0-009768
  • -  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าคนลง
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร
โทรศัพท์ 02-5614590-6 ต่อ 400, 403, 402, 404, 412
โทรสาร 02-9411270, 02-9411239