[close]
หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์
 

ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(09/10/2560) | อ่าน 693 ครั้ง
ข่าวสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช...

 
   

ขอแสดงความยินดี กับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสห...

(09/10/2560) | อ่าน 612 ครั้ง
โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ชสท. นำโดย นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย ...

 
   

สกก.บางกะปิ ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 60

(09/10/2560) | อ่าน 1071 ครั้ง
27 สิงหาคม 2560 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สาม...

 
 

ชสท. ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี ชสอ.

(09/10/2560) | อ่าน 570 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธ...

 
   

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน

(09/10/2560) | อ่าน 737 ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อให้กำล...

 
   

สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59

(09/10/2560) | อ่าน 657 ครั้ง
สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ...

 
 

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...

(09/10/2560) | อ่าน 892 ครั้ง
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย บิดาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม...

 
   

สินค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงสู่สากล

(09/10/2560) | อ่าน 786 ครั้ง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ท...

 
   

ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0

(09/10/2560) | อ่าน 657 ครั้ง
ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0 ชสท. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานทุก...

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธา...

(28/08/2560) | อ่าน 873 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่...

 
   

สกก. โพธาราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

(28/08/2560) | อ่าน 617 ครั้ง
19 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีนา...

 
   

ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ยินดีต้อนรับ

(28/08/2560) | อ่าน 638 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ทีมงาน ชสท. นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายศิริชัย ออสุว...

 
 

ผู้นำสตรีนานาชาติ เยือน ชสท.

(28/08/2560) | อ่าน 583 ครั้ง
นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุ...

 
   

สตส.กทม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

(28/08/2560) | อ่าน 669 ครั้ง
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงกา...

 
   

CDC ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

(28/08/2560) | อ่าน 647 ครั้ง
มังคุดเกรดพรีเมี่ยม ลูกกลมโตผิวเกลี้ยงสวย เนื้อในขาวฉ่ำ คัดพิเศษมาเพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลอง ส่งตรงมาจา...

 
 

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับ ชสท.

(28/08/2560) | อ่าน 711 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ชสท. นำโดยนางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ และนางสาวสุภาภรณ์ ...

 
   

ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน

(28/08/2560) | อ่าน 560 ครั้ง
มาร่วมกัน "ปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน" ในเดือนตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ...

 
   

ดำนาแปลงทดลอง

(28/08/2560) | อ่าน 643 ครั้ง
ดำนาแปลงทดลอง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ...

 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 ชสท.

(30/05/2560) | อ่าน 746 ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 ...

 
   

พิธีทำบุญ 65 ปี ชสท.

(30/05/2560) | อ่าน 654 ครั้ง
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในวันที่ 30 พ.ค.2560 ที่จะถึงนี้ ชสท. คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ...

 
   

พิธีลงนามเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ไทย-จีน

(30/05/2560) | อ่าน 754 ครั้ง
วันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องการลงนามใน MOU (บันทึกความเข้าใจ) ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ...

 
 

ประธานฯ ชสท. ยื่นเรื่องขอรัฐช่วยสหกรณ์ปลดหนี้ ASPL

(30/05/2560) | อ่าน 634 ครั้ง
ประธานฯ ชสท. ยื่นเรื่องขอรัฐช่วยสหกรณ์ปลดหนี้ ASPL นายศิริชัย ออสุวรรณ และนายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิ...

 
   

รดน้ำดำหัว คณะกรรมการดำเนินการ ชสท.

(08/05/2560) | อ่าน 715 ครั้ง
ชสท. ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริม...

 
   

ต้อนรับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด

(08/05/2560) | อ่าน 717 ครั้ง
ต้อนรับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ชสท. นำโดย นายนัด ดวงใส แ...

 
 

สกก.มะขาม จำกัด ต้นแบบความสำเร็จ

(08/05/2560) | อ่าน 815 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชุมนุมสหกรณ์...

 
   

เปิดบ้านต้อนรับคณะ ชสก.ลำพูน จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

(08/05/2560) | อ่าน 818 ครั้ง
ชสท. เปิดบ้านต้อนรับ คณะจาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน จำกัด นำโดย นายสุพจน์ รังรองธานินทร์ ป...

 
   

CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย ประจำปี 2560

(08/05/2560) | อ่าน 793 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ ...

 
 

สกก.นาม่อม จำกัด เยือน ชสท.

(08/05/2560) | อ่าน 843 ครั้ง
หยิบก้อนกรวดใส่ขวดโหล... ปรัชญาของ สมาชิกสัจจะออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด แบบอย่างความสำเร...

 
 
ดูทั้งหมด >> 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view