[close]
หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์
 

สวัสดีปีใหม่ ส.นิคมชะอำ จก.

(27/01/2563) | อ่าน 21 ครั้ง
8 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยทีมงาน มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริห...

 
   

สวัสดีปีใหม่ 63 สกก.บ้านลาด จก.

(27/01/2563) | อ่าน 19 ครั้ง
8 มกราคม 2563 ทีมงาน ชสท.มาสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ... ขอขอบคุณ ท่านประ...

 
   

สวัสดีปีใหม่ 63 สกก.บางคนที จก.

(27/01/2563) | อ่าน 18 ครั้ง
8 มกราคม 2563 ชสท. นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมทีมงาน สวัสดีปีใหม่ ผู...

 
 

สวัสดีปีใหม่ 63 ชสก.สมุทรสาคร จก.

(27/01/2563) | อ่าน 19 ครั้ง
8 มกราคม 2563 ทีมงาน ชสท. มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด

 
   

นายวันชัย พุกชาติ สวัสดีปีใหม่ 63

(27/01/2563) | อ่าน 18 ครั้ง
7 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ...

 
   

ต้อนรับ สกก.โพธาราม สวัสดีปีใหม่ 63

(27/01/2563) | อ่าน 17 ครั้ง
7 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ...

 
 

สวัสดีปีใหม่ ผู้จัดการใหญ่ ชสท.

(27/01/2563) | อ่าน 18 ครั้ง
6 มกราคม 2563 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากฝ่ายจัดการและ...

 
   

ให้การต้อนรับ ธกส. สวัสดีปีใปม่ 63

(27/01/2563) | อ่าน 17 ครั้ง
6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสว...

 
   

ต้อนรับ ชสอ. สวัสดีปีใหม่ 63

(27/01/2563) | อ่าน 18 ครั้ง
6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสว...

 
 

ชสท. สวัสดีปีใหม่ 63 สสพ.2

(27/01/2563) | อ่าน 17 ครั้ง
6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ชสท. มาสวัสดีปีใหม่63 ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (ส...

 
   

รองประธานกรรมการ ชสท. สวัสดีปีใหม่ 63

(27/01/2563) | อ่าน 17 ครั้ง
6 มกราคม 2563 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่จาก นายเรวัต เปี...

 
   

ชสก.กรุงเทพมหานคร สวัสดีปีใหม่ 63

(27/01/2563) | อ่าน 16 ครั้ง
27 ธ.ค. 2562 นายปราโมทย์ สมันเอี่ยม ประธานกรรมการ ชสก.กรุงเทพมหานคร จำกัด พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าอวย...

 
 

ประธานฯ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมการ ชสท.

(27/01/2563) | อ่าน 19 ครั้ง
25 ธันวาคม 2562 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.รับมอบของขวัญปีใหม่ 63 จากคณะกรรมก...

 
   

สวัสดีปีใหม่ 63 จากท่านวัฒนศักดิ์ จังจรูญ

(27/01/2563) | อ่าน 20 ครั้ง
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.รับมอบของขวัญปีใหม่ 2563 จากท่านวัฒนศักดิ์จังจรูญกรรม...

 
   

MOU ชสท. กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

(27/01/2563) | อ่าน 19 ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ลงนามในบันทึกข้อ...

 
 

ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(09/10/2560) | อ่าน 781 ครั้ง
ข่าวสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช...

 
 
ดูทั้งหมด >> 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view