หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

แสดงความยินดีแก่ ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์

แสดงความยินดีแก่ ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
คณะผู้บริหาร ชสท.นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. พร้อมด้วยนายธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม ผู้จัดการใหญ่ บ. ที.เจ.ซี เคมี จำกัด เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ท่านบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อเช้าวันนี้(12 ต.ค.59) ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view