หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ฝ่ายจัดการติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ชสท. ร่วมเป็นเจ้าภาพ การบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชสท. ร่วมเป็นเจ้าภาพ การบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชสท. ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และพนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมทั้งผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยเวลา 10.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view