หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ดำนาแปลงทดลอง

ดำนาแปลงทดลอง

ดำนาแปลงทดลอง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560  คณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และทีมงาน ชสท. เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด และช่วยกันดำนาในแปลงทดลอง ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view